İçeriğe geç

Nükleer Tıp Doktor Öğretim Üyesi İlanı

İnönü Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi Rektörlükleri Nükleer Tıp için 1’er Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilan etmiştir, kadro detayları aşağıdadır.

İnönü Üniversitesi RektörlüğündenÜniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.
İlanımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi : 04.08.2021
İlan son başvuru tarihi : 18.08.2021

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;
Profesör:
Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan, belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi veya taşınabilir bellek’i, ayrıca istenilen dosya ve CD’lere ek olarak http://www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı – Dokümanlar – Formlar – Profesörlük Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
Doçent:
Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışmalarını, yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı, bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi veya taşınabilir bellek’i, ayrıca istenilen dosya ve CD’lere ek olarak http://www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı – dokümanlar – Formlar – Doçentlik Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi:
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’ye veya taşınabilir bellek’e eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir. 
NOT:
1-Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2-Adaylar sadece bir ana bilim dalına müracaat edebilirler.
3-Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış bir örneği ya da öğrenim belgelerinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.
4-Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

http://www.inonu.edu.tr/

S.NOBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIADETDERECEAÇIKLAMA
1DİŞ HEKİMLİĞİKLİNİK BİLİMLERPERİODONTOLOJİDOÇENT11
2ECZACILK FAKÜLTESİTEMEL ECZACILIK BİLİMLERİBİYOKİMYADOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
11Sağlık Bilimleri Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.
3EGİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİPROFESÖR11
4EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM
PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
PROFESÖR11
5EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİDOÇENT11Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış olup, öğretmenlere güven ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
6EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİSOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİDOÇENT11Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olup, Okul Dışı Eğitimi
alanında çalışmalar yapmış olmak.
7EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİDOÇENT11Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında
almış olup, Yönetimde Ertelemecilik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
8FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİDENEYSEL PSİKOLOJİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.
9FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİKGEOMETRİPROFESÖR11Kuaterniyonik ve Pseudo-Kuaterniyonik Lorentz Eğrileri üzerine çalışmlalar
yapmış olmak.
10GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİRESİMRESİMDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Resim İş Öğretmenliği veya Resim lisans mezunu olup alanında doktora yapmış olmak.
11GÜZEL SANATLAR VE
TASARIM FAKÜLTESİ
RESİMRESİMDOÇENT11
12İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİHUKUK BİLİMLERİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Hukuk Fakültesi mezunu olup, Anayasa
Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.
13İLETİŞİM FAKÜLTESİGAZETECİLİKGENEL GAZETECİLİKDOÇENT11Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış olmak.
14İLETİŞİM FAKÜLTESİGAZETECİLİKBİLİŞİMDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
11İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.
15MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİHİDROLİKDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
11Hidrolik alanında doktora yapmış olup, Dolu Savak ve Enerji Kırıcılar
konularında çalışmalar yapmış olmak.
16SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİODYOLOJİODYOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Odyoloji alanında doktora yapmış olmak.
17SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİODYOLOJİODYOLOJİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora yapmış olmak.
18SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDİL VE KONUŞMA TERAPİSİDİL VE KONUŞMA TERAPİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Dil ve Konuşma Terapisi, Odyoloji veya Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
19SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİANTRENÖRLÜK EĞİTİMİHAREKET VE ANTREMAN BİLİMLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Antrenman ve Hareket alanında çalışmalar yapmış olmak.
20TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİGÖĞÜS HASTALIKLARIPROFESÖR11
21TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
AİLE HEKİMLİĞİDOÇENT11
22TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİTIP EĞİTİMİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Tıp Fakültesi mezunu olup, Klinik Tıp
Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
23TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ GENETİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıbbi Genetik uzmanı olmak.
24TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
11Yoğun Bakım yandal uzmanı olmak.
25TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİRADYOLOJİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Karaciğer Nakli Biliyer Girişimsel
İşlemlerde ve Radyo-Embolizasyon konusunda deneyimli olmak.
26TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Çocuk Hemotolojisi ve Onkolojisi yandal uzmanı olmak
27TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİNÖROLOJİDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
11
28TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİNÜKLEER TIPDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11
29TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖĞÜS CERRAHİSİPROFESÖR11

İlan olunur. 


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesi,  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ve  Giresun  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  hükümleri  uyarınca  öğretim  üyesi alınacaktır.  Öğretim  üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunun  23.,  24.  ve  26.  maddelerinde belirlenen asgari  koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği başvuru  formlarına  özgeçmişlerini,  2  adet  fotoğraf,  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  lisans/yüksek  lisans  diploması,  doktora  ve  doçentlik  belgesi,  Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 6 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesine  uygun  doldurulan  EK-2  yayın  listesi  ve  puanlama  tablosu,  EK-3  Genel  Değerlendirme  tablosu,  bilimsel çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  1  adet  fiziki  dosyayı,  4  adet  CD’ye  veya  USB  belleğe  yüklenmiş  halde  Üniversitemiz  Personel  Dairesi  Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DOKTOR  ÖĞRETİM  ÜYESİ  kadrolarına  başvuracak  adayların;  başvurdukları  birim,  bölüm  ve  anabilim  dalını  belirten  başvuru  formlarına özgeçmiş,  2  adet  fotoğraf,  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  lisans/yüksek  lisans  diploması,  doktora  belgesi,  varsa  yabancı  dil  sınav  sonuç  belgesi,  Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
Başvuruda  bulunacak  adaylar,  başvuru  dosyalarını  Giresun  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesinin  5.  maddesine uygun  olarak  hazırlayacaklardır.  Başvuruda  bulunacak  adaylardan,  herhangi  bir  kamu  kurumunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  çalıştığı kurumdan  alacakları  onaylı  ayrıntılı  hizmet  belgesini  müracaat  belgesine  ekleyerek  ibraz  edeceklerdir.  Yabancı  yükseköğretim  kurumlarından  alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT:
1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.
2.  Giresun  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesinin  başvuru  başlıklı  5.  maddesinde  “Aday,  …  başvurularını  ilanda belirtilen birimlere şahsen yaparlar.” düzenlemesi yer almakla birlikte, dünyada ve ülkemizde yaşanılan pandemi süreci sebebiyle posta yoluyla yapılacak başvurularda kabul edilecektir.

İlan Tarihi                  :05.08.2021
Başvuru Tarihi           :05.08.2021
Son Başvuru Tarihi    :19.08.2021

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANIDER.AD.İLAN ŞARTI
1Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri BölümüBeyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim DalıProfesör11Kafa travmaları ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak.
2Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri BölümüÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Pediatrik Gastroenteroloji B.D.)Profesör11Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak ve endoskopik girişimlerde deneyimli olmak.
3İslami İlimler Fakültesiİslam Tarihi ve Sanatları BölümüTürk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim DalıProfesör11İslam Sanatları alanında çalışmaları olmak.
4Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler BölümüPeriodontoloji Anabilim DalıDoçent11Periodontoloji bilim alanında doçentlik unvanını almış olmak, periodontal hastalık patogenezi ve kistikfibrozis-periodontal
hastalık ilişkisi üzerine çalışması olmak.
5Fen Edebiyat FakültesiCoğrafya BölümüBölgesel Coğrafya Anabilim DalıDoçent11Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
6Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri BölümüAnesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim
Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
11İlgili alanda uzman olup, intraartiküler analjezik uygulamaları ve postoperatif
ağrı ile ilgili çalışması olmak.
7Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri BölümüÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı(Pediatrik Nöroloji
B.D.)
Doktor Öğretim Üyesi11Çocuk Nöroloji uzmanı olmak ve antiepileptik ilaç yan etkileri konularında çalışması olmak.
8Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri BölümüEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
11İlgili alanda uzman olup, bakteriyemi ve üriner sistem enfeksiyonları ile ilgili
çalışması olmak.
9Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri BölümüNükleer Tıp Anabilim DalıDoktor Öğretim
Üyesi
11İlgili alanda uzman olmak.
10Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri BölümüBeyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi11İlgili alanda uzman olup, minimal invaziv spinal ve periferik sinir cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
11Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler BölümüAğız-Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi31Uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında yapmış olmak, ağız kanserleri ve kalıtımsal sendromlar
hakkında çalışmaları olmak.
12Tirebolu İletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve Sinema BölümüGörsel İletişim ve Tasarım Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi51Doktorasını Radyo Televizyon ve Sinema veya Medya ve İletişim Çalışmaları programında tamamlamış olmak. Tüketim Kültürü, Magazin Dergiciliği, Medya ve Kimlik İnşası konularında çalışmaları
bulunmak.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: